Kart Zarflama Sistemleri
Ana Sayfa  >  Ürünler  >   Kart Zarflama Sistemleri  >   Dynetics Engineering  >   The INTELLIFOLD Kart Zarflama Sistemi


The INTELLIFOLD Kart Zarflama Sistemi

 Dynetics kart zarflama çözümü, INTELLIFOLD sistemini sunar. 

 
INTELLIFOLD Kart Zarflama Sistemi, font, logo, grafik sınırlaması olmadan laser yazıcılar ile çalışmaktadır.
Toplam uygulama güvenliği konusunda en gelişmiş özelliklere sahiptir ve her taşıyıcıya barcode basılarak kontrol etmek veya kalınlık kontrolü ile kart yapışmasının kontrolü gibi özellikler standardır.
Zarflama modülü entegre olarak çalışmakta, dokunmatik ekran ile işlem takibi yapılmaktadır. 9 adede kadar çıkabilen doküman besleme haznesi ile çok geniş boyut ve çeşitlilikte besleme yapılabilmekte, eksik, çift veya sıkışma sensörleri ile kaliteli uygulama yapılmaktadır.
Sağlam ve tam otomasyona sahip sistem, esnek yapısı ile uzun süreli işlerin yanında kısa süreli işlerde de, iş geçiş sürelerini kısaltmaktadır.
 
"Dynetics' Verification Matching Technology" sayesinde doğru kartın doğru taşıyıcı for ile eşlenmesi garanti edilmektedir.
Çift kart besleme haznesi olması aynı taşıyıcıya farklı kartların yapıştırılması gibi çeşitli uygulamalarda avantajlar sağlamaktadır.
 
Bir taşıyıcıya birden çok kart konabilmesi ve taşıyıcı formun istene herhangi bir alanına yapıştırılabilmesi, farklı katlama seçeneklerinin olması INTELLIFOLD sisteminin benzerlerine göre eşsiz esneklikte olmasını sağlamaktadır
 
Güvenlik: Mnayetik bant, chip veya barcode datası kart üzerinden okunduktan sonra, sistem veri tabanından anında kontrol edilir. Kart yapışmadan önce form üzerinde basılmış barcode tekrar okunarak doğru taşıyıcı form olduğu onaylanır.
Son bir güvenlik kontrolü için katlamadan sonra elektro mekinik olarak doğru adette kartın taşıyı form üzerinde var olduğu kontrol edilir ve güvenle zarfa sokulur.
 
Esneklik: INTELLIFOLD Sisteminin özgün katlama modülü, istenen katlama tipi ve kağıt çeşidi ile çalışabilmenizi sağlar.
 
INTELLIFOLD taşıyıcı formları kart ile beraber "Z", "C", "HALF" ve "NO FOLD" tpilerinde katlayabilir. Tek form üzerine çoklu kart ve istenen yere yapıştırabilme esnekliği geniş iş çeşitliliği sunmaktadır.
 
Zarflama: Entegre zarflama sistemi 9 adede kadar doküman ekleme, eksik, çift kontrolü, ağız yapıştırma ve çıkış biriktirme özelliklerine sahiptir. Dokunmatik ekran çıkış hızı, hata mesajı ve yeri ve yardım menülerini görüntülemektedir. 
 
Optik işaret (OMR), Barcode veya OCR okuma ile gruplama, seçmeli doküman besleme, doküman eşleme, ayrım gibi uygulamalar yapılabilmektedir.
 
INTELLIFOLD doğrudan Kart Kişiselleştirme sistemleri ile entegre edilerek in-line çalışabilmektedir.
 
INTELLIFOLD mevcut laser yazıcıların çoğu modeli ile entegre olabilmekte, istenen çeşitlilik ve kalitede taşıyıcı form baskısına olanak sağlamaktadır.