Ana Sayfa  >  Referanslar  >  Kamu Sektörü  >  KAMU İDARELERİ


KAMU İDARELERİ

 • ANKARA SANAYİ ODASI
 • ANKARA TİCARET ODASI
 • ANKARA VALİLİĞİ
 • BAĞ - KUR
 • BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
 • BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GN MD
 • BATMAN VERGİ DAİRESİ
 • BDDK / BANKACILIK DÜZENLEME DENETLEME KURUMU
 • BEYOĞLU 22.NOTERİ
 • BİRİNCİ ORDU KOMUTANLIĞI
 • BOĞAZİÇİ ELEKTRİK KURUMU
 • CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
 • ÇERKEZKÖY VERGİ DAİRESİ
 • ÇORLU VERGİ DAİRESİ
 • ÇORUM DEVLET HASTANESİ
 • ÇUKUROVA ELEKTRİK
 • DENİZ İKMAL MERKEZ KOMUTANLIĞI
 • DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
 • DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
 • DEVLET MALZEME OFİSİ
 • DEVLET SU İŞLERİ
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
 • ELAZIĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 • ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD MERKEZİ
 • EMEKLİ SANDIĞI GN MD
 • EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ
 • EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ESENLER VERGİ DAİRESİ
 • ESKİŞEHİR ADLİYESİ
 • ESKİŞEHİR ASKER HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
 • GATA
 • GAZİANTEP SSK
 • GAZİOSMANPAŞA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 • GELİRLER KONTROLÖRLERİ
 • GENÇLİK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • GÜMRÜK MUHAFAZA BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ
 • GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
 • HARP AKEDEMİLERİ KOMUTANLIĞI
 • HAVA EĞİTİM KOMUTANLIĞI
 • HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
 • HAVA SAVUNMA OKULU
 • HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ
 • HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK MD.
 • İÇEL SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İSTANBUL DEFTERDARLIĞI
 • İSTANBUL JANDARMA İL ALAY KOMUTANLIĞI
 • İSTANBUL SANAYİ ODASI
 • İSTANBUL TİCARET ODASI
 • İSTANBUL VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 • İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • İZMİR BÖLGE HIFFISIHHA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI
 • İZMİR CUMHURİYET SAVCILIĞI
 • İZMİR İHRACAATÇILARI BİRLİĞİ
 • İZMİR SAĞLIK EĞİTİM VAKFI
 • İZMİR TİCARET ODASI
 • İZMİR VALİLİK
 • KADIKÖY 4.NOTERİ
 • KARAYOLLARI 17.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 • KARAYOLU TRAFİK GARANTİ SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
 • KAYSERİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 • KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK A.Ş.
 • KKK İKDSS MERKEZ KOMUTANLIĞI
 • KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ
 • KONYA NUMUNE HASTANESİ
 • KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ
 • KREDİ VE YURTLAR KURUMU
 • MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • MADEN TETKİK ARAMA ENSTİTÜSÜ
 • MİLLİ PİYANGO
 • ONBEŞİNCİ KOLORDU KOMUTANLIĞI
 • ÖĞRENCİ SEÇME YERLEŞTİRME MERKEZİ / ÖSYM
 • PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
 • PTT FLATELİ SERVİSİ
 • REKABET KURUMU
 • S.S. GÜMRÜK ÇALIŞANLARI TÜKETİM
 • SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
 • SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
 • SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ
 • TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
 • TC ENERJİ BAKANLIĞI
 • TC GELİR İDARE BAŞKANLIĞI
 • TC HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
 • TC İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • TC KARAYOLLARI 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 • TC KÜLTÜR BAKANLIĞI
 • TC MALİYE BAKANLIĞI
 • TC MERKEZ BANKASI / DENİZLİ ŞUBESİ
 • TC MERKEZ BANKASI A.Ş.
 • TC MERKEZ BANKASI A.Ş. / EDİRNE ŞUBESİ
 • TC MERKEZ BANKASI VAKFI
 • TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • TC SAĞLIK BAKANLIĞI
 • TC SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 • TEKEL TÜTÜN MAMULLERİ İŞLETMELERİ
 • TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ
 • TELEKOMÜNİASYON KURUMU
 • TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ
 • TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TSE
 • TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU
 • ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ
 • VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 • YÜKSEK İHTİSAS SAĞLIK İŞLETMESİ
 • YÜKSEK SEÇİM KURUMU

 

BELEDİYELER

 • ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • ANKARA BELEDİYESİ EGO
 • BEYKOZ BELEDİYESİ
 • BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ
 • BODRUM BELEDİYESİ
 • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
 • ÇANKAYA BELEDİYESİ
 • EDİRNE BELEDİYESİ
 • ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • GÖKTÜRK BELEDİYESİ
 • İSTANBUL BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • İZMİR BELEDİYESİ ESHOT GN MD
 • İZMİR BELEDİYESİ İZSU SULAR İDARESİ
 • İZMİR BELEDİYESİ EŞREFPAŞA HASTANESİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • İZMİT BELEDİYESİ İSU SULAR İDARESİ
 • KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 • KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 • ÖMERLİ BELEDİYESİ
 • PENDİK BELEDİYESİ
 • SARAYBAHÇE BELEDİYESİ


SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

 • BOLU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • ERZURUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • GAZİOSMANPAŞA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İSKENDERUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 • İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • KAHRAMANMARAŞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
 • SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • SSK İLKYARDIM SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ
 • TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
 • YALOVA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ